Научете повече за функциите на различните части на багера

Разбирането на различните части, свързани с багерите, ще ви бъде много полезно в дългосрочен план, ако работните ви операции изискват използването им. Марката и моделът на оборудването определят различните резервни части за багери. Но най-общо казано, някои части или компоненти се прилагат за всички видове багери.

Научете повече за функциите на различните части на багера

В тази публикация ще ви представим преглед на тези повтарящи се области с важно значение. Придобиването на релевантни познания за тях може да помогне за разбирането на работата и механизмите, лежащи в основата на безпроблемното функциониране на вашия багер.

На първо място – Какво представлява багерът?

Тежка машина, която е едновременно мощна и приспособима, багерът за строителна техника се използва в различни изкопни и строителни проекти. Той разполага с въртяща се платформа, известна като „къща“, стрела, потапяща се част (или пръчка) и кофа, които са закрепени на гъсенична или колесна ходова част. Операторът на багера седи в кабина на „къщата“ и управлява машината.

Багерите са необходими за задачи като изкопаване на траншеи, основи и дупки, както и за обработка и преместване на тежки предмети на строителните обекти, тъй като са направени да копаят, изгребват и повдигат материали. Багерът може да изпълнява различни задачи за изкопни работи и да маневрира в ограничени пространства благодарение на хидравличната си система, която осигурява точен и ефективен контрол върху движенията на кофата и рамото.

Тези машини варират по размер от малки, преносими минибагери за малки проекти до по-големи модели, които могат да се справят с големи строителни проекти. Тъй като увеличават производителността и ефективността на земекопните и изкопните дейности, багерите са от съществено значение за строителната индустрия.

Различни типове части за багери

За да ви дадем представа за техните функции, ето списък на някои важни части за багери:

Краен двигател за задвижване

Хидравличните багери и други тежки машини използват двигатели за движение на крайното задвижване. Този двигател подпомага предоставянето на необходимата мощност на апарата за завъртане на гъсениците. Крайният двигател за задвижване има две части: хидравличен двигател и редуктор за движение.

Хидравлична помпа

Смята се, че хидравличната помпа на багера е неговият източник на енергия. За да задвижва операциите на багера, като например повдигането на товари, тя преобразува механичната енергия във флуид.

Двигател на люлка

Люлеещият се двигател на багера помага на машината да постигне необходимата сила на въртене, като прилага налягане на хидравличното масло. Те са изключително прецизно конструирани, за да гарантират безпроблемна работа или производителност. Другите му наименования включват люлеещ се редуктор, люлееща се скоростна кутия и люлеещо се задвижване.

Вентил с хидравлично управление

Този клапан с управление е най-важният хидравличен компонент за багера от всички тях. Скоростта на всеки конкретен участък от хидравличната система може да се контролира с помощта на клапан с хидравлично управление. Той е, за да се гарантира, че багерът работи с максимална ефективност през цялото време.

Рама на релсовия път

Частта на вашия багер, в която гъсениците се закрепват към ходовата част, се нарича гъсенична рама. Тя работи по начин, сходен с този на осите.

Валяци

Металните колела на багера, известни като ролки, се използват за подравняване и преместване на веригите. Те са разположени между зъбното колело и празния ход. Има два комплекта ролки – единият е в горната част, а другият – в долната. Това се прави, за да се гарантира възможно най-добрата функционалност на веригата.

Рамо на багера

Палката или потапянето, което е свързано със стрелата, е името на рамото на багера. Рамото на багера остава прикрепено към неговата кофа. Стрелата и рамото работят заедно, за да манипулират кофата, за да обслужват приложенията.

Цилиндри

За връзките на рамото, кофата и стрелата на багера се предлагат три различни вида цилиндри. Тези цилиндри, които са свързани един с друг, артикулират всичко, свързано с тези три секции.

В заключение

И така, за безпроблемни промишлени операции това са някои от частите на багера, които са от съществено значение. Придобиването на представа за функциите на тези компоненти ще ви позволи бързо да идентифицирате евентуални дефекти в механизмите и да потърсите подходящи резервни части за багери тук zeta-parts.com/c/rezervni-chasti-za-stroitelna-tehnika/rezervni-chasti-za-bageri